Allgood - ett steg i taget

God lönsamhet utifrån goda avsikter

Potentialutveckling i start-ups & grown-ups

NY IDÉ ELLER SKALBAR VERKSAMHET?


Hur skapar dina idéer nyttor som vi verkligen behöver?


Vi kanske kan göra nåt av det tillsammans.


Hör av dig så utforskar vi nyfiket gemensam potential.


Vi vill med våra företags- och stiftelsesammanhang hjälpa människor att må bättre, göra bättre och bidra på bästa sätt.


"Vi vill se ett nytt skifte i att gå från att vara bättre ÄN till att bli bättre FÖR varandra."


Allgood identifierar & aktiverar potential

DELAKTIGHET - HÅLLBARHET - LÖNSAMHET


Allgood har sedan starten 2011 arbetat med att utveckla goda idéer till ekonomiskt fungerande erbjudanden.


Vi konceptutvecklar, affärsutvecklar, formulerar och beskriver erbjudanden och bygger team. Vi älskar drivna passionerade personer som har idéer och förståelse för hur de kan förverkligas. Uppstår tycke kan vi göra nåt ihop.


Vi är mycket medvetna om att tillväxt som övergår planetens tillgångar inte är hållbart och vi vill vara en del i att jobba vidare med dessa frågor.


För vad behöver vi egentligen?


Vad mår vi bra av?


Och hur kan vi bli bättre för varandra?


Detta är frågor som vi och flera bör ställa oss varje dag.

Från personlig försäljning...


...till hållbar affärsutveckling

Så sälj är vår bakgrund. Detta har vi nu adderat och utvecklat med att starta och bygga egna verksamheter tillsammans med experter som ”kan jobbet”.Vi hjälper därför goda idéer bli lönsamma företag tillsammans med stjärnor som kompletterar vår företagsutvecklar-kompetens.


Vi har också blivit varse och engagerade för hur vår kommersiella tillväxtekonomi inte leder till en hållbar värld.

Vad är det vi har verkliga behov av och hur kan vi arbeta tillsammans för varandra istället för att hela tiden sträva efter att bli bättre än varandra?


Vi vill med våra företags- och stiftelsesammanhang hjälpa människor att må bättre, göra bättre och bidra på bästa sätt.


Detta är frågor som ständigt utmanar oss och som blivit en ledstjärna för att utveckla oss som personer och våra samarbeten på bättre sätt.

Allgood startade i juli 2011 av Ulrika Algotsson. Ett halvår senare anslöt sig Johnny Pihlström då vi äntligen hittade ett gemensamt tak för det vi vill hålla på med.


Sedan dess har vi hjälpt små växande bolag att hitta sina erbjudanden, sätta säljet på plats och att ta sina nästa steg för att utveckla verksamheten.


Att sätta säljet på plats var länge vår pay-off och innebar att vi från att identifiera målgrupp och de potentiella kunderna hjälpte till att beskriva och bemanna säljprocessen.