Allgood - ett steg i taget

Om oss

Allgood startade i juli 2011 av Ulrika Algotsson. Ett halvår senare anslöt sig Johnny Pihlström då vi äntligen hittade ett gemensamt tak för det vi vill hålla på med. Sedan dess har vi hjälpt små växande bolag att hitta sina erbjudanden, sätta säljet på plats och att ta sina nästa steg för att utveckla verksamheten.


SÄLJ ÄR EN INVESTERING


Att sätta säljet på plats var länge vår pay-off och innebar att vi från att identifiera målgrupp och de potentiella kunderna hjälpte till att beskriva och bemanna säljprocessen. Att sälja till nya kunder är ofta en process i många steg och med hjälp av våra kundtillverkningskalkyler räknade vi fram hur många kontakter som behövs för att boka ett möte, hur många möten som behövs för att få lämna offert och hur många offerter vi måste skicka för att få en affär. Val av CRM och att sätta upp och utbilda i ett konsekvent arbetssätt blev också en följd av att förstå att detta obetalda arbete är långsiktigt och behövs investeras i.


Vi utvecklade också en visuell och verklig boll-metod med glasurnor och bollar som flyttades från urna till urna så att säljgruppen synligt kunde se hur prospektarbetet gick och hur många potentiella affärer som var på G.”Vi identifierar och anpassar säljprocessen

som möter kundens köpprocess.”


GODA IDÉER --> LÖNSAMMA FÖRETAG


Så sälj är vår bakgrund. Detta har vi nu adderat och utvecklat med att starta och bygga egna verksamheter tillsammans med experter som ”kan jobbet”. Vi hjälper därför goda idéer bli lönsamma företag tillsammans med stjärnor som kompletterar vår företagsutvecklarkompetens.


VERKLIGA BEHOV ÄR VÅR LEDSTJÄRNA


Vi har också blivit varse och engagerade för hur vår kommersiella tillväxtekonomi inte leder till en hållbar värld.

Vad är det vi har verkliga behov av och hur kan vi arbeta tillsammans för varandra istället för att hela tiden sträva efter att bli bättre än varandra? Detta är frågor som ständigt utmanar oss och som blivit en ledstjärna för att utveckla oss som personer och våra samarbeten på bättre sätt.


Vi vill med våra företags- och stiftelsesammanhang hjälpa människor att må bättre, göra bättre och bidra på bästa sätt.

Ulrika har skrivit två böcker:


Berättelser från styrelserum

- mellan dinosaurier och pappersdrakar


En inspirationsbok om styrelsearbete i små växande företag. Med en djup insikt i styrelsearbetets vardag lyckas författarna med sin ambition att väcka nyfikenhet för ett aktivt arbete i en styrelses form. Vi får följa med ett antal fingerade personer in bakom styrelserummens stängda dörrar. Diskussioner, tankar och känslor beskrivs som om man själv var på plats bakom bordet och styrelsearbetets svårigheter och möjligheter får ett nytt ljus – det är spännande historier som är svåra att sluta läsa!

En företagare som är tveksam till att tillsätta en aktiv styrelse kommer efter att ha läst boken att både vilja och våga ta steget.
SPONSRING – Ett sätt att sälja


Boken var ett användbart och uppskattat verktyg för sponsorköpare då den kom ut 1996 på en marknad då det ännu var nytt att arbeta kommersiellt med sponsring. Med sin ERK-modell som illustreras med 3 cirklar (på omslaget) gav den handfasta checklistor att använda. Hela boken med alla sina exempel var ett sätt att visa att sponsring är – Ett sätt att sälja.