Allgood - ett steg i taget

Entreprenörskap

- syftesdriven affärsutveckling

Start-up-kraft i växande bolag

med växtkraft i människor för organisationer 


Det kan vara svårt att definiera vad som är en startup. Såhär skriver verksamt.se:


”I en startup försöker entreprenörerna att hitta en skalbar och repeterbar

affärsmodell och fortsätter att utveckla modellen snarare än att

ha en fast modell, som är fallet för många andra företag.” 


https://www.verksamt.se/starta/startup


Kundtillverkning & organisationsutveckling

Inom Allgood har vi stor erfarenhet av att hjälpa entreprenörer eller oss själva att utveckla dessa processer och förutsättningar för ett fungerande företag. Vi har störst erfarenhet av att bygga verksamheten kring kundintäkter som finansieringsform vilket ofta innebär att vi inte kan jobba heltid eller anställa någon förrän vi har intäkter som täcker de löpande kostnaderna.


Det är alltid många delar som ska komma på plats för att företaget ska bära sig och skapa större och större nytta kring det som är företagets erbjudanden. Vi går ofta igång på den goda idén och den gemenskap som uppstår i mötet mellan olika kompetenser som har bestämt sig för att pröva idén tillsammans.

Vi vet vad som krävs och vi vet också att uthållighet och nytänkande om och om igen är nödvändigt för att lyckas.

Strategi & genomförande


Kraften ligger inte i idén - utan i dess förverkligande

Företagsutveckling

Vi har störst erfarenhet av aktiebolag men är nyfikna på andra och nya företagsformer. 


Vi behöver nya bättre organisationsformer för att möta framtidens entreprenörer som inte drivs av vinst och samhällets behov som inte behöver mera tillväxt och vinst när jordens resurser inte är oändliga.

Stiftelseutveckling

Vi är speciellt nyfikna på stiftelseformen och har därför hjälpt flera entreprenörer att starta stiftelser.


Vi har även en egen stiftelse för att lära mer praktiskt om fördelarna och kombinationerna med stiftelser.