Allgood - ett steg i taget

Företagsutveckling


Allgood identifierar & aktiverar

potentialen i individer och organisationer 

Allgood har störst erfarenhet av att utveckla aktiebolag. Men vi är också nyfikna på andra nya företagsformer. Ett aktiebolag styrs av regelverk enligt aktiebolagslagen där det yttersta syftet är att skapa vinst åt ägarna. Det har aldrig varit vår drivkraft utan vi vill istället fokusera på att göra nyttiga saker som det finns verkliga behov av.


Ett aktiebolag är en juridisk person som kan teckna avtal, ha anställda och äga saker.
Aktiebolagets syfte är att ägarna ska ges vinstutdelning och värdeökning på sina aktier. Detta framgår av 3:3 i aktiebolagslagen (ABL) som reglerar allt för ett aktiebolag.


Vi vill hellre se att nyttan med verksamheten är det som är huvudfokus och pengar och vinst bör dörför vara en konsekvens av att skapa denna nytta mer än ett ändamål. Det är här vi har vår drivkraft och eftersom vi har sälj som grundkunskap så har vi hittills alltid hittat intäkter och lönsamhet som finansierar oss och skapar värde åt våra kunder genom att skapa värde för deras kunder.

God lönsamhet som gör gott för fler

Vi är nu mycket nyfikna på att följa andra länders bolagsformer och nya initiativ på området för att hitta bättre former för att förverkliga och finansiera goda idéer som har andra och större nyttor än att enbart skapa vinster till ägarna.


Att bedriva en samhällsviktig verksamhet i aktiebolagsform kan ibland vara svårt att finansiera eftersom stiftelser och andra bidragsfinansiärer inte godkänner aktiebolag för sina bidrag. Här behövs nya bättre organisationsformer för att möta framtidens entreprenörer som inte drivs av vinst och samhällets behov som inte behöver mera tillväxt och vinst när jordens resurser inte är oändliga.

Värdegrund & värdeskapande


där vinst inte är en drivkraft utan mer är en konsekvens av det som skapas

Hållbar Säljutveckling

Med över 40 års erfarenhet har vi gedigna praktiska kunskaper som får säljet att hända.


Men god lönsamhet anser vi idag ha en annan betydelse än gammeldags säljmål. Därför så har vi flyttat fokus för att istället hjälpa företag med goda och hållbara lösningar till nytta för oss idag och kommande generationer.


Från digital kommunikation till praktiskt säljarbete. Från teori till resultat.

Syftesdriven affärsutveckling

Vi älskar ordet potential, för att det är det som kan bli trots allt det som redan finns.


Potentialen ligger i människorna som utför idén som ett företag i sig kan ligga bakom.


Engagemanget kan dock inte liggga i jaget utan måste förankras i laget. 


Allgood hjälper till att att utveckla och förverkliga affären genom ordet tillsammans.