Allgood - ett steg i taget

Stiftelseutveckling


Allgood utvecklar potential 

Vi har sett stora möjligheter att istället för att bara bedriva aktiebolag också kombinera detta med en stiftelse.


Flera bidragsfinansiärer utesluter nämligen aktiebolag för sina bidrag trots att verksamheten är både social och samhällsnyttig.


Syftet med en stiftelse är att stödja ett särskilt ändamål. Ett vanligt ändamål kan till exempel vara att dela ut stipendier till utbildningar eller att stödja olika typer av forskning. En stiftelse kan också stödja flera olika ändamål. De flesta stiftelser ska registreras hos Länsstyrelsen.

År 1551 startades den första stiftelsen av Kung Gustav Vasa och herreman Danvik.
Danviks Hospital, som finns kvar än i dag.

Vasa utvecklade därefter svenska bondesamhället och dåtidens näringsliv med stiftelsemedel.
Nu nästan 500 år senare har det bildats ca 17 000 stiftelser med en samlad förmögenhet av ca 500 miljarder kr. Medel som i mångt och mycket är till för att få den ”svenska portföljen” att växa.
Från början var det endast högadel som startade stiftelser, numera är det allt fler som vill utveckla Sverige och ser att stiftelser är ett bra verktyg.
Ingvar Kamprad t ex förstod mycket väl att genom skapandet av stiftelser kunde hans imperium växa utan att börsnoteras. Kamprad & IKEAs stiftelser omfattar ca 650 miljarder kr.


”Från Vasa till Kamprad

- stiftelse är inget nytt.”


Värdegrund & värdeskapande


där vinst inte är en drivkraft utan mer är en konsekvens av det som skapas

Fördelar med stiftelser:

  • Företag får donera till stiftelser skattefritt.
  • Privatpersoner och andra stiftelser kan donera till stiftelser.
  • Hjälper företag att utvecklas utan aktieägarintressen.
  • Kommuner kan donera och/eller samverka med stiftelser.
  • Donation ger goodwill, CSR.
  • Pengar kan lättare flyttas där de behövs. Utan att gå via fakturor och moms.


  • Får bedriva näringsverksamhet & skapa nya stiftelser
  • En del av eller i vissa fall hela vinsten i ett stiftelseägt bolag, kan läggas in i stiftelsen.
  • En stiftelse kan äga flera bolag.
  • Ger andra finansieringsmöjligheter via bidrag.